ZNANSTVENE USLUGE

 • Znanstveni rad

 • Znanstveni projekti

 • Klinička istraživanja

 • Seminarski rad

 • Završni rad

 • Diplomski rad

 • Doktorski rad (doktorske disertacije)

 • Završni rad za srednje škole

Znanstveni rad

 

Pomoć pri pisanju znanstvenog rada

Usluga profesionalne podrške u svim fazama procesuiranja znanstvenih podataka i akademskog pisanja za objavu vašeg rada u časopisima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Usluga se odnosi na razradu ideje od osnovnih podataka, ispravke i savjeti ili prijevod za:

 • izvorni znanstveni rad
 • pregledni članci
 • komentari
 • pisma uredniku
 • prikazi bolesnika
 • meta-analize i sistematski pregledi

Znanstveni projekti

 

Dosadašnja iskustva

International Collaboration in Endocarditis Prospective Cohort Study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23074311/

 

The ESC-EORP EURO-ENDO (European Infective Endocarditis) Registry

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30957862/

 

Načela terapijskih postupaka u jedinicama intenzivne medicine
Šifra projekta: 0108309
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj projekta: Bruno Baršić 

 

 Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u jedinici intenzivne medicine

Šifra projekta: 108-1080002-0102
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Bruno Baršić

Klinička istraživanja

Dosadašnja iskustva

Extend studija – Usporedba primjene vankomicina i produljene primjene fidaksomicina u liječenju infekcije s bakterijom Clostridium difficille

 

ASPECT-NP studijaSafety and Efficacy Study of Ceftolozane/Tazobactam to Treat Ventilated Nosocomial Pneumonia (ASPECT-NP) (edukacija za provođenje)

Seminarski, završni i diplomski radovi

 

Pomoć pri osmišljavanju, izradi i pisanju seminarskih, završnih i diplomskih radova

 

Doktorski rad

Doktorska disertacija

Pomoć pri osmišljavanju, izradi i pisanju doktorske disertacije iz medicinskih znanosti

Završni rad za srednje i više medicinske škole

Pomoć pri osmišljavanju, izradi i pisanju završnih radova za srednje i više medicinske škole

Na mreži

kontaktirati me možete putem stranice kontakt ili nekim od niže navedenih komunikacijskih profila: