Zabrinjavajuća varijanta delta korona virusa SARS-CoV-2, prisutna u 185 zemalja, zamijenila je ostale tri zabrinjavajuće varijante koronavirusa – alfu, betu i gamu, koje sada predstavljaju manje od jedan posto slučajeva, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Svi virusi, uključujući SARS-CoV-2 koji izaziva koronavirus, s vremenom mutiraju.

Pojava varijanti krajem prošle godine, koje su donosile povećanu opasnost za globalno javno zdravlje, potaknula je WHO da obilježi varijante koje treba pratiti i druge zabrinjavajuće varijante, kako bi se dao prioritet nadzoru i istraživanju na svjetskoj razini.

“Taj virus je postao jači i lakše prenosiv”

“Sada prevladava delta varijanta. U stvari manje od jedan posto trenutno dostupnih sekvenci su (zabrinjavajuće varijante) alfa, beta i gama”, odgovorila je direktorica tehničke ekipe za koronu u WHO-u Maria Van Kerkhove na društvenim mrežama.

“Taj virus je postao jači, lakše prenosiv i zamijenio je druge viruse”, dodala je Van Kerkhove i precizirala da je nazočan u 185 zemalja.

WHO je odlučio nazvati varijante koje treba pratiti i one zabrinjavajuće, prema slovima grčke abecede, kako bi se izbjeglo svako stigmatiziranje neke zemlje i omogućilo javnosti njihovo lakše izgovaranje. Trenutačno WHO smatra da su te četiri varijante zabrinjavajuće.

Organizacija je smatrala do sada da pet drugih varijanti (eta, Iota, kappa, lambda i mu) treba pratiti. Ali tri varijante, eta, Iota i kappa, maknute su s popisa, navela je Van Kerkhove.