Povezanost rizika od COVID-19 u neimunih osoba i COVID-19 imunosti unutar obitelji

Istraživači su analizirali koliko je imunost unutar obitelji (stečena nakon preboljenja ili cijepljenjem) povezana s rizikom za infekciju u članova obitelji bez imuniteta. U skupini od 1 789 728 osoba iz 814 806 obitelji iz Švedske, članovi obitelji bez imuniteta imali su 45-97% niži rizik obolijevanja od COVID-19 s porašću broja imunih članova obitelji. Ovi rezultati sugeriraju da cjepiva protiv COVID-19 igraju ključnu ulogu u smanjenju prijenosa virusa unutar obitelji, što sigurno ima implikacije na tzv. imunitet krda i kontrolu pandemije.

Nordström P, Ballin M, Nordström A. Association Between Risk of COVID-19 Infection in Nonimmune Individuals and COVID-19 Immunity in Their Family Members. JAMA Intern Med. Published online October 11, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5814

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785141?guestAccessKey=b1c447e0-09a7-4171-92ff-4b129431de51&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=101121