Predominacijom Delta soja (B.1.617.2) SARS-CoV-2 varijante u SAD-u, mjesečni broj hospitalizacija djece <18 godina se povećao (1,2). Još nije sasvim jasno uzrokuje li ova varijanta virusa teže oblike bolesti u djece, međutim slični omjer hospitalizirane djece treba liječenje u intenzivnoj skrbi (oko 20%) i invazivnu mehaničku ventilaciju (oko 3%) prije i nakon pojave Delta varijante virusa. Stopa hospitalizacija djece bila je niža u državama s većom procijepljenosti kao i u potpuno cijepljenih u usporedbi s necijepljenim adolescentima. Cijepljenje adolescenata i odraslih ključno je za prevenciju SARS-CoV-2 infekcije u djece koja su još premlada za cijepljenje.

  1. Siegel DA, Reses HE, Cool AJ, et al. Trends in COVID-19 Cases, Emergency Department Visits, and Hospital Admissions Among Children and Adolescents Aged 0-17 Years – United States, August 2020-August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70:1249.
  2. Delahoy MJ, Ujamaa D, Whitaker M, et al. Hospitalizations Associated with COVID-19 Among Children and Adolescents – COVID-NET, 14 States, March 1, 2020-August 14, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70:1255.