BIOGRAFIJA

doc. dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med, specijalist infektologije i subspecijalist intenzivne medicine

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. godine. Pripravnički staž obavio je u Hrvatskom zavodu za transfuziologiju u Zagrebu. Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao specijalizant u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu gdje kontinuirano radi do danas kao specijalist infektologije (od 2008.) i odjelni liječnik u Zavodu za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju. Od siječnja 2017. nakon položenog ispita, stječe diplomu subspecijalista intenzivne medicine. Naslovni je docent na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni poslijediplomski studij iz kliničke infektologije završio je 2007., a znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine 2011. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procjena težine sepse kod bolesnika s infektivnim endokarditisom“ obranio je u srpnju 2014. Za naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u travnju 2016. godine. Za naslovno suradničko zvanje docent izabran je u siječnju 2021. godine. Osim dodiplomske nastave iz predmeta Infektologija, sudjeluje i u nastavnim aktivnostima stručnih poslijediplomskih studija „Klinička infektologija“, „Hitna medicina”, „Klinička farmacija“, “Anesteziologija i reanimatologija”.

Dr Vladimir Krajinović je sudjelovao u većem broju domaćih i stranih stručnih sastanaka i kongresa, kao sudionik i kao pozvani predavač.

Aktivno je sudjelovao u radu triju znanstvenih projekata: International Collaboration in Endocarditis Prospective Cohort Study, Načela terapijskih postupaka u jedinicama intenzivne medicine i Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u jedinici intenzivne medicine. U svom dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je veći broj stručnih i znanstvenih članaka, od kojih su 25 originalne znanstvene publikacije (15 u bazi Current Contents). Radovi dr. sc. Vladimira Krajinovića do sada su citirani ukupno 1790 puta (h index 15). U svibnju 2020. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Autor/koautor je i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama i sveučilišnim udžbenicima.

 

Croatian Journal of infection

Glavni je urednik časopisa Hrvatskog društva za infektivne bolesti – Infektološki glasnik (Croatian Journal of infection) od siječnja 2020. godine (prethodno od 2018. radio kao zamjenik glavnog urednika) i urednik portala časopisa (www.cji.com.hr). Časopis je indeksiran u bazi Scopus.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu, Hrvatskoga društva za hitnu i intenzivnu internističku medicinu,te European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) i European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Član je ESGAP skupine (Study Group for Antimicrobial Stewardship) pri ESCMID-u.

ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship – ESGAP

PANDEMIJA COVID-19

Od početka pandemije COVID-19 dr Vladimir Krajinović sudjeluje u liječenju bolesnika oboljelih od najtežeg oblika COVID-19 bolesti – upala pluća i zatajenje disanja.

Svoja iskustva dijeli s kolegama iz zdravstvenih ustanova iz okruženja, a sudjeluje i u izradi preporuka za zbrinjavanje bolesnika s COVID-19 Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora.

Uže područje stručnoga interesa: intenzivno liječenje odraslih bolesnika s teškim infekcijama (sepsa, teška pneumonija, meningitis), primjena izvantjelesne membranske oksigenacije, infekcije središnjeg živčanog sustava, liječenje bolesnika s infektivnim endokarditisom,  teškim infektivnim komplikacijama imunodeficijencija, liječenje antibioticima, bolesti koje prenose krpelji, prevencija teških infekcija, COVID-19

Na mreži

kontaktirati me možete putem stranice kontakt ili nekim od niže navedenih komunikacijskih profila: